Szolgáltatások

A Madák Ügyvédi Iroda az alábbi szakterületeken, az alábbi jogi szolgáltatásokat kínálja ügyfelei részére:

Társasági jog:

 • társasági jogi ügyletek (cégalapítás, cégmódosítás, stb.) teljeskörű lebonyolítása valamennyi társasági cégforma vonatkozásában,
 • tanácsadás gazdasági társaságok átalakulásával (társasági formaváltás, egyesülés, szétválás) kapcsolatban, illetve ezen eljárások teljeskörű lebonyolítása,
 • tanácsadás, jogi állásfoglalások készítése, megkötendő jogi szerződések véleményezése a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, döntéshozó szervei munkájának jogi támogatása céljából,
 • általános szerződési feltételek, szerződésminták, belső szabályzatok, szervezeti-működési szabályzat szerkesztése, hatályosítása, belső szabályozók rendszerének kiépítése, folyamatos hatályosítása,
 • a megbízó gazdasági társaság mindennapi működése során fellépő igényeket kiszolgáló jogi dokumentumok megszerkesztése,
 • a megbízó tevékenysége, működése szempontjából releváns jogszabályok folyamatos nyomon követése, a cégiratok, belső szabályozók, szerződésminták szükség szerinti hatályosítása,
 • tanácsadás és képviselet csőd-, végelszámolási, felszámolási eljárással kapcsolatban.

Ingatlanjog:

 • ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági tranzakciók (pl.: adásvételi, bérleti, használati szerződések, apportálás, stb.) teljeskörű ügyvitele, lebonyolítása,
 • tanácsadás és jogi képviselet a földhivatal, önkormányzat, építési hatóság előtti (birtokvédelmi, engedélyezési, stb.) ügyekben,
 • ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó tanácsadás, ingatlanfejlesztési projektek jogi koncepciójának kidolgozása,

Társasházi jog:

 • társasházak alapításához szükséges okiratok (alapító okirat, szervezeti-működési szabályzat, stb.) szerkesztése, az alapítási folyamat teljeskörű lebonyolítása, illetve már létező társasházak működésének, közgyűléseinek teljeskörű jogi támogatása,
 • társasház kintlévőségeinek jogi úton történő érvényesítése,
 • közös költséggel elmaradásban lévő tulajdonostársak ingatlanának jelzálogjoggal történő megterhelésének teljeskörű ügyvitele,

Civil szervezetek:

 • egyesületek, alapítványok és egyéb társadalmi szervezetek alapításának és a már működő szervezetek módosításának teljeskörű ügyvitele, szükséges okiratok megszerkesztése, jogi képviselete a nyilvántartó és felügyeleti hatóság előtt,
 • jogi tanácsadás a civil szervezetek működése során jelentkező jogi problémák, kérdések megoldása, megválaszolása érdekében

Közigazgatási jog:

 • tanácsadás közigazgatási hatósági ügyekben, a közigazgatási hatóságok előtti jogi képviselet ellátása,
 • közigazgatási határozatok elleni jogorvoslati eljárásokban történő teljeskörű jogi képviselet ellátása,

Követelésérvényesítés:

 • tanácsadás jogi és természetes személyek jogi úton történő követeléseinek érvényesítési lehetőségeiről,
 • kintlévőség-kezelés keretében ügyvédi felszólító levelek szerkesztése, fizetési meghagyásos és peres eljárások megindítása, jogi képviselet ellátása az eljárások során,
 • végrehajtási, felszámolási, adósságrendezési eljárások megindítása és jogi képviselet ezen eljárásokban
 • kintlévőségek átruházásával kapcsolatos tanácsadás, illetve a folyamat jogi támogatása.

Bizalmi vagyonkezelés, letétkezelés:

 • tanácsadás a bizalmi vagyonkezelés lehetőségével kapcsolatban,
 • a megbízó vagyonának bizalmi vagyonkezelési jogviszony keretében történő felelős kezelése,
 • ügyvédi letét kezelése, őrzése,

Büntetőjog:

 • gyanúsítottak, vádlottak jogi képviseletének teljeskörű ellátása védőként az illetékes hatóságok előtt,
 • sértettek jogi képviselete a büntetőeljárásban,
 • jogi tanácsadás büntetőeljárásban érintett személyek, illetve hozzátartozóik részére,

A Madák Ügyvédi Iroda a fentieken túl Ügyfelei részére mind a polgári jog, mind a büntetőjog területére kiterjedően általános jogi tanácsadást nyújt, vállalja jogi dokumentumok elkészítését, jogi képviselet ellátását harmadik személyekkel, hatóságokkal szemben.