Dr. Madák László ügyvéd

Egerben születtem és gimnáziumi éveimet is ezen szép, barokk városban töltöttem. Jogi tanulmányaimat Budapesten, 2000. évben kezdtem meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ahol 2005. évben szereztem meg a jogi diplomát, cum laude minősítéssel. Az egyetem befejezését követően ügyvédjelöltként helyezkedtem el egy budapesti ügyvédi irodában, majd a jogi szakvizsga letételét megelőzően egy nemzetközi pénzügyi vállalkozás behajtási osztályán dolgoztam mint jogi előadó. A szükséges gyakorlati idő leteltét követően 2009. évben jeles eredménnyel letettem a jogi szakvizsgát, és még ezen évben megalapítottam a Madák Ügyvédi Irodát és így tagja lettem a Budapesti Ügyvédi Kamarának.

Korábbi – ügyvédi és banki behajtási területen megszerzett – gyakorlati tapasztalataimnak köszönhetően az ügyvédi iroda megalakulásakor elsődlegesen követelésérvényesítési tevékenységgel foglalkozott, majd idővel a tevékenységi kör kiterjedt a polgári jog számos ágára, illetve szűkkörben, kiemelkedő jelentőségű büntetőügyek vitelére.

Az ügyvédi iroda ügyfélkörébe egyrészt magánszemélyek, másrészt állandó megbízási, partneri jogviszonyban álló pénzügyi vállalkozások, követelésérvényesítéssel foglalkozó vállalkozások, önkormányzatok, állami tulajdonú vállalat és a gazdasági élet számos területén piacvezető pozícióban lévő kis- és középvállalkozások tartoznak.

Az ügyvédi irodának a megalakulása óta alapvető célja az ügyfelei legmagasabb szinten történő kiszolgálása, mind szakmailag, mind infrastrukturálisan. Ezen cél érdekében az iroda munkatársai a legmagasabb szintű szakmai szempontok alapján kerülnek kiválasztásra és alapvető elvárás a folyamatos szakmai továbbképzésük, felkészültségük is. A Madák Ügyvédi Iroda infrastrukturálisan is a legmagasabb színvonalat képviseli, minden olyan technikai háttérrel (modern informatikai géppark, elektronikus aláírás, elektronikus jogszabálygyűjtemények, elektronikus hozzáférés az ingatlan-nyilvántartási és cégbírósági adatbázisokhoz, megbízóknál helyszíni kiszállással történő munkavégzés teljeskörű technikai támogatottsága, stb.) rendelkezik, melyek a színvonalas és igényes, XXI. századi elvárásoknak is megfelelő munkavégzéshez elengedhetetlenek.

Praxisom során többször tapasztaltam, hogy az Ügyfelek – elsősorban a gazdasági élet szereplői – részéről egyre gyakoribb elvárás, hogy a jogi szolgáltatást a helyszínen, a megbízó székhelyén nyújtsa az ügyvédi iroda. Ennek megfelelően a Madák Ügyvédi Iroda megteremtett minden technikai és szakmai feltételt ahhoz, hogy ezen igényeket megfelelően kiszolgálhassa, így Irodánknál immáron lehetőség van a jogi szolgáltatások igénybevételére a megbízó saját irodájában is.

Elérhetőségek:

cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. - Bank Center Irodaház, Citi Torony 6.em.
e-mail: drmadak@drmadak.hu
mobil: +36 20 955 1205