„Ezt a honlapot a Madák Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn,
az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással
együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.”